SLUŽBY

Co Vám mohu nabídnout v rámci své činnosti? 

Služby týkající se správy daní a účetnictví:

 • daňové poradenství,
 • účetní poradenství,
 • ekonomické poradenství,
 • vedení účetnictví, 
 • vedení mzdového účetnictví,
 • zastupování před Finančními úřady, příslušnými správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Primárně jsem zaměřena na subjekty samosprávy - obce a jimi zřízené příspěvkové organizace, přesto jsem připravena pomoci i Vám (podnikajícím právnickým a fyzickým osobám) při řešení daňových a účetních problémů v mezích zákonných předpisů. 
Daně a účetnictví mě baví, a proto pracuji se stoprocentním nasazením. Považuji za nutné se neustále vzdělávat ve svém oboru, takže si můžete být jisti, že veškeré úkony provádím v souladu s platnými právními předpisy. 

Jsem zastánce správně a řádně vedeného účetnictví, neboť pouze takové učetnictví je schopné poskytnout relevantní informace při řízení společnosti. Proto kladu důraz na komplexní daňové a účetní poradenství a mnoho dalších služeb, jež vám mohou pomoci ve Vašem podnikání.

Svých zákazníků si velmi vážím a po mnohaleté zkušenosti popravdě přiznávám, že se všemi svými stávajícími klienty mám přátelské vazby. Dávám přednost dlouhodobým vztahům založeným na vzájemné důvěře a respektu. 

V oblasti daňového poradenství Vám budu nápomocná při řešení problematických záležitostí a samozřejmě i správě běžných daní. Mou specializací jsou:  

 • Subjekty veřejné správy
 • Neziskové organizace
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Silniční daň
 • Účetnictví
 • Daň z příjmů fyzických osob