ŽIVOTOPIS

Ekonomické vzdělání:

 • 2018 / Daňový poradce, ev. č. 5325, registrovaná u Komory daňových poradců České republiky v Brně
 • 2014 - 2012 / VŠB TUO - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Veřejná ekonomika a správa
 • 2012 - 2009 / VŠSS - Vysoká škola sociálně-správní, obor Veřejná ekonomika a správa

Pracovní zkušenosti:

 • současnost - 2018 / Daňový poradce, ​člen Odborného kolegia sekce neziskové organizace
 • současnost - 2003 / samostatná činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • 2017 - 2014 / zaměstnanec organizací veřejného sektoru na pozici samostatná účetní, ekonom, správce rozpočtu
 • 2012 - 2003 / zaměstnanec obchodních společností na pozici samostatná účetní

Dosažené certifikáty:

 • Daňový poradce č. 5325, KDP ČR
 • Pokročilé účetnictví pro daňové poradce, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Daňový specialista č. 75, Účetní portál Bohuňovice
 • Účetní závěrka a výpočet daně z příjmů PO, S45446, Integra Centrum s.r.o.
 • Daň z nabytí nemovitých věcí - diagram stanovení nabývací hodnoty, č. 32101506/01, DTO CZ s.r.o.
 • Účetnictví - příklady náročných účetních operací podnikatelů , č. 32101505/01, DTO CZ s.r.o. 
 • Nakládání s obecním majetkem, č. AK/PV-462/2013, TSM spol s r.o.
 • Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a PO, č. AK/PV-337/2010, TSM spol s r.o.
 • DPH pro PO, č. AK/PV-572/2011, TSM spol s r.o.
 • Základní účetní souvztažnosti pro PO, č. AK/PV-666/2012, TSM spol s r.o.